Vision Idé grundlag Værdier Etik Billedgalleri Gæstebog Kontakt


Værdier


 

Udgangspunktet med Trivselskonceptet er, omtanke, empati og respekt for den enkeltes livshistorie.

Det personlige trivselskoncept udarbejdes i et gensidigt forpligtende samarbejde,  mellem vejlederen og dig, ud fra de oplysninger som du vælger at videregive og gøre tilgængelige.

 

I forløbet med trivselskonceptet opnår du indgående indsigt i, hvorfor det gode og vellykkede liv, også er mere end kun "dig selv", at det i lige så høj grad beror på evnen til, at kunne indgå i forpligtende fællesskaber.

Desuden opnås der indsigt i hvorfor trivsel er en nødvendig forudsætning for sundhed og livskvalit.

Du er også velkommen på  www.galleri-lox.dk